Szkolenie okresowe

Drukuj

Szkolenie okresowe skierowane jest do osób, chcących przedłużyć uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej DMC 3,5 tony lub autobusów.

Wszelkich informacji o kursach szukaj w Dz.U.235 z 19.12.2006r.,poz.1701 – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Szkolenie okresowe obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C, D1 oraz D, wydane w terminach, które prezentujemy poniżej. Osoby takie powinny także uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, a także wykonać badania psychologiczne, lekarskie. Obowiązkiem kierowcy jest także wymiana prawa jazdy na nowe, posiadające datę ważności nie późniejszą, niż okres ważności badań lekarskich lub psychologicznych. Nowe prawo jazdy powinno posiadać kod europejski w rubryce 12.

Szkolenia okresowe kierujemy do kierowców, którym zależy na przedłużeniu uprawnień oraz pracodawców, chcących mieć w swojej firmie wykwalifikowanych kierowców.

Szkolenia okresowe składają się z bloków tematycznych. W ich skład wchodzą m.in. wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwo w transporcie drogowym (omówienie z wykorzystaniem przykładów zdarzeń drogowych), bezpieczeństwo i komfort przewozu pasażerów, elementy zwiększające bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych, optymalizacja zużycia paliwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, środowisko ekonomiczne przewozów drogowych i organizacja rynku, predyspozycje do kierowania i wiele innych zagadnień tematycznych.

UWAGA ! Czas trwania szkolenia okresowego staramy się dopasować do wymagań osób szkolonych. Jesteśmy świadomi, że kurs jest dużym obciążeniem czasowym.

Wszystkich pracodawców i kierowców ceniących czas oraz pieniądze zapraszam do współpracy.

Terminy, do kiedy kierowcy wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązani są do - UZYSKANIA WPISU DO PRAWO JAZDY zgodnie terminami przedstawionymi poniższej w tabeli:

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zaktesie:
Prawa jazdy kategorii  D1 lub D

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D

Do 31 grudnia 1980 r.

10 września 2009 r.

1 stycznia 1981r. - 31 grudnia 1990r.

10 września 2010 r.

1 stycznia 1991r. - 31 grudnia 2000r.

10 września 2011 r.

1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2005r.

10 września 2012 r.

1 stycznia 2006r. - 10 września 2008r.

10 września 2013 r.

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii C1 lub C.

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.

Do 31 grudnia 1980r.

10 września 2010r.

1 stycznia 1981 r. - 31 grudnia 1995 r.

10 września 2011 r.

1 stycznia 1996 r. - 31 grudnia 2000 r.

10 września 2012 r.

1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013 r.

1 stycznia 2006 r. - 10 września 2009 r.

10 września 2014 r.

Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii „C" lub „D" w/w terminach, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.

Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.

Współpracujemy

cargokierowca.pl

2012 Polmot2 - Szkolenie okresowe. Strona Centrum Szkolenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie w Iwaniskach
Powered by Joomla 1.7 Templates