Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Drukuj

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 70 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe.

Zakres kursu:

- 65 godzin specjalistycznych zajęć teoretycznych dla kategorii C, C+E, C1,C1+E,

- 5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla kategorii C, C+E, C1,C1+E.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego który obejmuje 10 specjalistycznych pytań w zakresie przewozów realizowanych w ramach prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 minut, pozytywny wynik uzyskuje osoba, która udzieliła minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

Współpracujemy

cargokierowca.pl

2012 Polmot2 - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Strona Centrum Szkolenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie w Iwaniskach
Powered by Joomla 1.7 Templates