Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, kierowca. który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kat. D po 10 września 2008, powinien ukończy kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Z dniem 3 kwietnia 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 nr 43 poz.246).

Zgodnie z art. 39a osoby które:

- mają ukończone 23 lat i posiadają kategorię C lub D mogą przystąpić do szkolenia KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ

 Kwalifikację wstępną przypieszoną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

- prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009 r oraz ma ukończone 21 lat

- prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r oraz ma ukończone 23 lata.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przypieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego objemuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie części podstawowej dla prawa jazdy wszystkich kategorii obejujmącej 97 godzin teorii oraz części specjalistycznej dla kat. C,C+E,C1,C1+E lub kat. D, D+E, D1, D1+E :

- zajęcia teoretyczne - 130 godzin

-zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin

- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przspieszonej kierowca przystęuje do obowiązkowego egzaminu teoretycznego.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

* test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E

* test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1 ,D1+E

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 16 poprawnych odpowiedzi w zakresie części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z zakresu części specjalistycznej. Czas trwania testu to 45 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu w terminie do 7 dni o dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.

Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych tesów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy poprzez wpisanie kodu "95" oraz wpisanie jego daty ważności

Współpracujemy

cargokierowca.pl

2012 Polmot2 - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona. Strona Centrum Szkolenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie w Iwaniskach
Powered by Joomla 1.7 Templates