Kursy kwalifikacyjne

Drukuj

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruję się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.

Rodzaje kwalifikacji

Wyróżniamy 4 rodzaje kursów:

a) kurs kwalifikacji wstępnej

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009 r

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 - po dniu 10 września 2008 r

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

c) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

- dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

d) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

- dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach a) i c)

 Wymiar godzin szkolenia

Poniższa tabela prezentuje wymiar godzin poszczególnych części szkolenia:

Rodzaj szkolenia Liczba godzin łącznie Część podstawowa - zajęcia teoretyczne Część specjalistyczna - zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Kwalifikacja wstępna 280 195 65 16 4/2*
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 97 33 8 2/1*
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 70 - 65 5 -
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 35 - 33 2,5 -

 * - przy wykorzystaniu urządzenia (symulatora) liczba godzin jest dwa razy mniejsza

Prosimy o wybranie z menu kursów odpowiedniego szkolenia kwalifikacyjnego.

Współpracujemy

cargokierowca.pl

2012 Polmot2 - Kursy kwalifikacyjne. Strona Centrum Szkolenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie w Iwaniskach
Powered by Joomla 1.7 Templates